Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2020

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Kto nie startuje, nie ma wyników. Ani lepszych, ani gorszych. I w życiu jest chyba tak samo: lepszy wynik słaby niż żaden.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus

April 01 2020

Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway

March 31 2020

jeśli tak jak ja
czasem dość już masz
dobrze wiem co czujesz
chciałbym móc Ci dać
wszystko czego potrzebujesz
— Gutek
Reposted bykejtowakrolfasolekguerrierazooupiehusjunior13badblood

March 30 2020

No więc ona mówiła, że wyszła tego dnia z bukietem żółtych kwiatów właśnie po to, bym ją wreszcie odnalazł, i gdyby tak się nie stało, otrułaby się, bo jej życie było pozbawione sensu.
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromfivestagesofloss fivestagesofloss viacytaty cytaty

March 28 2020

March 27 2020

8410 fc52 390
Reposted fromEtnigos Etnigos

March 26 2020

Cała sztuka z przyjaźnią polega na tym, żeby znaleźć ludzi lepszych od siebie, nie inteligentniejszych, nie bardziej cool, ale lepszych, serdeczniejszych i bardziej wybaczających, a potem szanować ich za to, czego mogą cię nauczyć, i słuchać ich, gdy mówią ci coś o tobie samym, choćby i najgorszego... albo i najlepszego, to się zdarza; i ufać im, co jest najtrudniejsze ze wszystkiego. Ale też i najlepsze.
— ,,Małe życie" H. Yanagihara
Reposted fromostatni ostatni viacotarsky cotarsky
1746 e5eb 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaskman askman
5087 e87d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaEtien Etien
3177 d976 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viapodprzykrywka podprzykrywka

March 22 2020

Więc jeśli mogę cię o coś poprosić - zostań. Nie wymagam dwudziestoczterogodzinnej uwagi, prezentów i pełnych emocji wyznań. Chcę tylko rano się budzić i mieć pewność, że jesteś, że mogę zadzwonić i usłyszeć twój radosny głos, że choćby nie wiem co się działo, zawsze będę dla ciebie najlepsza, że twoja dłoń nie chce trzymać żadnej innej dłoni, tylko moją. Naprawdę. To wszystko czego potrzebuję.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
3747 3d95 390
Reposted fromkarsina karsina viawishyouwerehere wishyouwerehere

March 21 2020

Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromadriannak adriannak viaaurinko aurinko

March 06 2020

Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl