Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2020

Możliwe, że jestem i byłem zawsze wariatem, ale nie chcę zamieniać tego na żadną przytomność.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted frommissljud missljud viapchamtensyf pchamtensyf
Mimo to, odkrywanie przed kimś blizn jest niemal równie obnażające, co nagość. Może nawet bardziej.
— Whitney Barbetti - "Dziesięć poniżej zera"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
Bratnia dusza to ktoś, kto rozumie Cię lepiej niż ktokolwiek inny, kocha Cię bardziej niż ktokolwiek inny, będzie przy Tobie zawsze, bez względu na wszystko.
— Cecelia Ahern
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf

January 04 2020

8990 4b33 390
Reposted frommiischa miischa vianiskowo niskowo

December 23 2019

Reposted frombluuu bluuu viaeskapiza eskapiza

December 20 2019

Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Gdy patrzę w Twoje oczy wiem,
że nie chcę już niczego szukać.
— pezet, nieważne

December 08 2019

4439 7acf 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella

December 03 2019

Nie mamy nieograniczonych szans, by mieć to, czego chcemy. Tyle wiem. Nie ma nic gorszego niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić twoje życie.
— Grey's Anatomy
Reposted frombadblood badblood viaaurinko aurinko
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadreamadream dreamadream

November 24 2019

Któregoś dnia obudzisz się o jedenastej w sobotę obok miłości swojego życia, zrobisz kawę i jajecznicę. I po prostu będzie w porządku.
— znalezione
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazimnydzienn zimnydzienn
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
Reposted frommhsa mhsa viaaurinko aurinko
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— F. Kafka
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialekkaprzesada lekkaprzesada

November 17 2019

To jest bodaj najpiękniejsza forma miłości: pozwolić drugiej osobie, by pozostała sobą.
— "Jesteś moją obsesją"
1279 7881 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada

November 15 2019

9758 76d5 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatojapaula tojapaula
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viatojapaula tojapaula

November 12 2019

0634 1d47 390
Reposted fromnyaako nyaako viaaurinko aurinko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl